Demografia

Photo by Felicio Rodriguez
Photo by Felicio Rodriguez

Cea mai mare parte a populaţiei Republicii Moldova (3,56 milioane) este concentrată în zonele rurale. Conform standardelor europene, populaţia Moldovei este tânără, cu 21% sub vârsta de 15 ani şi doar 12% trecută de vârsta de 60 de ani. Numărul femeilor îl depăşeşte nesemnificativ pe cel al bărbaţilor. Gradul de alfabetizare este de 100% şi, evident, competenţele de operare pe calculator sunt la un nivel foarte înalt. 

Structura etnică

În Republica Moldova conviețuiesc mai multe etnii. Trei sferturi din populaţie se consideră moldoveni. Următoarele cele mai mari grupuri etnice minoritare sunt alcătuite de ucraineni şi ruşi. Ruşii au migrat în Moldova după cel de-al Doilea Război Mondial şi s-au stabilit preponderent în oraşe. Mai puţin de 5% din populaţia ţării sunt găgăuzi (vezi mai jos), apoi bulgari (2%) şi evrei (1.4%). La nordul Moldovei mai poate fi întâlnită o comunitate de rromi, zişi ţigani. Actualul baron al ţiganilor locuieşte într-un palat decorat în oraşul Soroca. Predecesorul său a fost îngropat în apropiere, în localitatea Otaci; sicriul acestuia poate fi văzut într-o încăpere subterană acoperită cu sticlă blindată.

Găgăuzii sunt un popor turcic, unicul grup etnic din Moldova care dispune de o autonomie administrativ teritorială, amplasată în sudul Moldovei. Gruparea etnică respectivă vorbeşte limba găgăuză, care este un dialect turcesc, şi rusa. Bulgarii au venit în Moldova către sfârşitul secolului al XVIII-lea. Aceştia, de asemenea, locuiesc preponderent în sudul ţării.

Evreii au început să se stabilească în Moldova – Basarabia – după anul 1800. Cu toate acestea, numărul lor a fost redus semnificativ în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Majoritatea populaţiei de origine evreiască locuieşte în zonele urbane ale ţării.

Structura lingvistică

Limba oficială a ţării este limba româna (moldovenească). Aceasta este o limbă romanică, derivând din limba latină şi care se scrie folosind alfabetul latin. În 1938 guvernul sovietic a dispus utilizarea alfabetului chirilic. Însă în 1989 a fost readoptat alfabetul latin.

Limba rusă este în prezent a doua cea mai răspândită limbă în Moldova. Acesteia i s-a oferit statut de „limbă de comunicare interetnică” (alături de limba oficială). Limbile ucraineană, găgăuză şi bulgară sunt vorbite într-o măsură mai mică. Datorită numărului mare de vorbitori de limbă găgăuză şi ucraineană, acestor limbi li s-a oferit statut oficial în Găgăuzia şi respectiv Transnistria.

Religia

Staretia-Manastirii-Hancu

Creştinismul este confesiunea religioasă dominantă în Moldova. Aproximativ 96% din populaţie aparţine de biserica ortodoxă de răsărit, inclusiv populaţia găgăuză, care, spre deosebire de majoritatea popoarelor turcice, sunt de asemenea creştini ortodocşi. În perioada sovietică, guvernul limita cu stricteţe activităţile bisericii ortodoxe (şi toate cultele, în general). Multe biserici şi mănăstiri ortodoxe din Moldova au fost distruse sau exploatate în alte scopuri, de exemplu în calitate de depozite, şcoli sau librării, iar clericii erau uneori pedepsiţi, pentru că oficiau servicii divine. Mulţi credincioşi au continuat să-şi practice credinţa în taină.

La începutul anilor 1990 liderii comunităţii evreieşti au deschis o sinagogă în Chişinău pentru cele şase comunităţi din întreaga ţară. Guvernul Moldovei a creat o catedră de studii evreieşti la Universitatea de Stat din Chişinău, a deschis un liceu evreiesc în Chişinău şi a introdus lecţii de iudaism în orarul liceelor din diferite oraşe ale ţării. Guvernul mai oferă sprijin financiar Societăţii de Cultură Evreiască.

Alte culte religioase din Moldova sunt Biserica Apostolică Armeană, Adventiştii de Ziua a Şaptea, Baptiştii, Penticostalii şi Molocanii (o sectă ortodoxă rusească).

Acest web-site a fost elaborat cu suportul membrilor Asociației Naționale pentru Turism Receptor
ceed-logo-big

This website was developed with the support from the USAID CEED II project.
Its contents does not necessarily reflect the views of the USAID or United States Government.
Website Legal Disclaimer.