Autorități administrative

Republica Moldova şi-a câştigat independenţa şi a devenit un stat suveran la 27 august, 1991. Conform Constituţiei adoptate în iulie 1994, Moldova este o republică democratică bazată pe supremaţia legii. Constituţia consacră principiul separării puterilor statului în trei ramuri: legislativă, executivă şi puterea juridică. Puterea legislativă este reprezentă de către Parlament, care este ales pentru o perioadă de 4 ani. Parlamentul este alcătuit din 101 deputaţi – reprezentanţi ai partidelor şi blocurilor electorale, precum şi de candidaţi independenţi.

Puterea executivă este exercitată de Guvern. Rolul acestuia este de a pune în aplicare politica internă şi externă a statului, precum şi de a monitoriza activitatea administraţiei publice. Guvernul este alcătuit din prim-ministru, viceprim- miniştri, miniştri şi alţi membri.

Preşedintele, în calitate de Şef al Statului, reprezintă statul şi este garantul suveranităţii naţionale, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a naţiunii. Preşedintele este ales de către Parlament pentru un mandat de patru ani.

Ramura juridică este alcătuită din Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel şi judecătorii. Curtea Supremă de Justiţie este cea mai înaltă instanţă de judecată din ţară şi are puterea de a revizui deciziile luate de judecătoriile inferioare. Curtea Constituţională a Republicii Moldova este singura autoritate cu jurisdicţie constituţională.

Constituţia recunoaşte principiul autonomiei locale şi susţine că toate problemele locale trebuie rezolvate şi gestionate de autorităţile locale, care trebuie să opereze în mod independent, în conformitate cu legea. Fiecare nivel de administraţie locală este delegată cu funcţii aparte. Funcţiile de bază ale autorităţilor locale includ organizarea serviciilor publice şi sociale, activităţii de asistenţă a persoanelor în etate, administrarea şi gospodărirea serviciilor publice, apă şi canalizare, planificarea infrastructurii, transportului public şi întreţinerea drumurilor şi străzilor locale.

Moldova este împărţită de jure în 37 de diviziuni administrative, inclusiv 32 de raioane, 3 municipii (Chişinău, Bălţi şi Tighina), o unitate teritorială autonomă (Găgăuzia) şi o unitate teritorială (Transnistria). Capitala ţării şi cel mai mare oraş este Chişinău. Moldova are 65 de oraşe mici, inclusiv 5 cu statut municipal şi 917 comune. Alte 699 de sate sunt prea mici pentru a avea propria administraţie, astfel încât din punct de vedere administrativ acestea sunt în componenţa fie a oraşelor (40), fie a comunelor (659). Per total Moldova numără 1681 localităţi. 

 

Acest web-site a fost elaborat cu suportul membrilor Asociației Naționale pentru Turism Receptor
ceed-logo-big

This website was developed with the support from the USAID CEED II project.
Its contents does not necessarily reflect the views of the USAID or United States Government.
Website Legal Disclaimer.