Economia

Moldova se află la o răscruce de drumuri din punct de vedere geografic, politic şi economic. Fiind situată între Europa de vest şi Comunitatea Statelor Independente (CSI), Moldova are avantajul proximităţii geografice şi culturale atât cu pieţele din vest, cât şi cu cele din est. Procesul de tranziţie economică a fost specific pentru majoritatea ţărilor ex-comuniste, iar procesul de schimbare a fost şi continuă să fie unul lent şi extrem de complex.

După destrămarea URSS şi declararea independenţei la 27 august 1991, Moldova a luat mersul spre o economie de piaţă şi a trecut printr-o recesiune economică semnificativă. Această criză a durat în Moldova timp de 10 ani, din 1990 până în 1999. În această perioadă, PIB-ul a scăzut aproape de trei ori.

Din anul 2000 situaţia s-a îmbunătăţit, fapt confirmat şi de analiştii economici, care atestă un şir de tendinţe economice pozitive. Între anii 2000-2005, valorile PIB-ului au crescut în termeni reali cu 43%, înregistrând o creştere economică stabilă de 6% anual. Cu toate acestea, începând cu anul 2006, creşterea economică a încetinit scăzând până la 4%. Această situaţie a fost în mare parte cauzată de embargoul impus de Rusia pentru importurile de vinuri şi fructe din Moldova. În anul 2009 creşterea economică s-a redus cu 6%, iar între timp a cunoscut o redresare modestă. Guvernul depune eforturi continui de atragere a investiţiilor şi de stimulare a exporturilor ca mijloc de accelerare a progresului economic în Moldova.

Creşterea economică înregistrată de Moldova din anul 2000 s-a datorat în mare parte numărului sporit de cetăţeni moldoveni care lucrează peste hotare. Transferurile de bani în Moldova efectuate de aceşti cetăţeni constituie în continuare o contribuţie importantă la creşterea PIB-ului. 

agricultura-fonduri

Agricultura şi prelucrarea produselor alimentare sunt ramuri importante ale economiei Moldovei,constituind aproximativ un sfert din PIB-ul ţării. Pe solurile fertile ale Moldovei se cultivă grâu, porumb, orz, tutun, sfeclă de zahăr, soia, floarea soarelui, precum şi nuci, meri şi alţi pomi fructiferi. De asemenea, se cresc cornute pentru carne şi pentru lapte, apicultura rămâne însă a fi o îndeletnicire mult mai răspândită. Vinul este cel mai cunoscut produs agricol al Moldovei. Acesta este produs din struguri crescuţi pe plantaţii care sunt concentrate preponderent în regiunile de centru şi sud ale ţării. Moldova mai produce vin spumos şi brandy.

O altă ramură importantă a economiei este producerea, inclusiv producerea articolelor textile, a încălţămintei, produselor din piele şi a covoarelor, fiind a doua ţară ca producere şi prima  ca exportatoare. Aceste industrii se bucură de forţă de muncă ieftină, taxe vamale preferenţiale şi de vecinătatea Moldovei cu Europa.

În sfârşit, veniturile încasate din comerţ şi servicii, telecomunicaţii, tehnologii informaţionale şi transport contribuie semnificativ la economia ţării, constituind 25% din valoarea PIB. Piaţa tehnologiilor de comunicaţii informaţionale se află la o etapă incipientă de dezvoltare; cu toate acestea ea se numără printre cele mai dinamice sectoare ale economiei. Moldova dispune de una dintre cele mai înalte viteze de conectare la internet din lume, în special în oraşul Chişinău. În Moldova a fost înregistrată o creştere mai mare cu 10% a numărului de conectări la internet în anul 2009 şi 2010, ceea ce a contribuit considerabil la creşterea eforturilor furnizorilor de a acoperi piaţa cât mai curând posibil. Conexiunea excelentă la internet, proximitatea geografică şi culturală cu Europa, forţa de muncă bine instruită, multilingvă şi accesibilă a dus la înflorirea industriei „nearshore”. Moldova a devenit o destinaţie „nearshore” preferenţială pentru multe pieţe din Europa. 

Acest web-site a fost elaborat cu suportul membrilor Asociației Naționale pentru Turism Receptor
ceed-logo-big

This website was developed with the support from the USAID CEED II project.
Its contents does not necessarily reflect the views of the USAID or United States Government.
Website Legal Disclaimer.